Upravit stránku

Organizační směrnice

Dopravní řád v areálu ZVUdoc53.00 KB

2017/04/ESM

Podpisový regulativdoc131.50 KB

2017/02/OSC, vyřizuje: OSC

Compliance Management System (CMS) ZVU a.s. doc165.00 KB

2017/01/OSC, vyřizuje: OSC

Zajišťování personální práce doc116.50 KB

2014/02/OSS, vyřizuje: OSS

Způsob zajišťování formulářůdoc104.00 KB

2013/02/OSS, vyřizuje: OSS

Provoz výpravny pošty ZVU a.s.doc41.50 KB

2013/01/SAS, vyřizuje: OSS

Provoz zdvihacích zařízení a výtahů pdf7.52 MB

2012/05/SM, vyřizuje: SM

Provoz, údržba a účtování telefonní sítě ZVU a.s.doc52.50 KB

2012/03/SAS, vyřizuje: OSS

Systém zpracování účetnictví doc179.00 KB

2012/07/EO, vyřizuje: EO

Spisový a skartační řád ZVU a.s.doc117.00 KB

2012/04/SAS, vyřizuje: OSS

Ochrana životního prostředí pdf2.57 MB

2012/06/ERG, vyřizuje: ERG

Pravidla ekonomického řízenídoc136.50 KB

2011/08/EO, vyřizuje: EO

Zajištění zákona o DPHdoc164.00 KB

2011/07/EO, vyřizuje: EO

Posuzování a prevence pracovních rizikdoc294.00 KB

2011/06/OSS, vyřizuje: OSS

Organizace požární ochrany - revize č. 1doc155.50 KB

2011/04/SM, vyřizuje: SM

Vnitřní kontrolní systémdoc75.00 KB

2011/03/OSS, vyřizuje: OSS

Likvidace škodních událostídoc78.00 KB

2011/02/OSS, vyřizuje: OSS

Pokladní a platební regulativdoc680.00 KB

2010/05/EO, vyřizuje: EO

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekdoc283.50 KB

2008/04/EO, vyřizuje: EO

Soustava organizačních a řídících noremdoc38.50 KB

2001/15/OSS, vyřizuje: OSS

Zásady evidence a archivace smluv v rámci ZVU a.s.doc21.50 KB

2001/18/OSS, vyřizuje: OSS

Rozhodnutí

Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při prácidoc42.00 KB

2021/01/OSC, vyřizuje OSC účinnost od 1. 4. 2021

Čerpání řádné dovolenédoc38.00 KB

2020/02/OSC, vyřizuje OSC

Pracovně-lékařské prohlídky zaměstnancůdoc103.00 KB

2016/03/OSS, vyřizuje OSS

Kamerový systém ve společnosti ZVU a.s.doc41.00 KB

2016/02/OSS, vyřizuje OSS

Komise pro náhradu škoddoc30.00 KB

2011/02/OSS, vyřizuje OSS

Elektronická evidence objednávekdoc31.50 KB

2008/02/OSS, vyřizuje OSS

Ustavení likvidační komisedoc17.50 KB

2001/02/SM, vyřizuje SM

Pokyny vedoucího OSC