Upravit stránku

Společnost ZVU a.s. vlastní a spravuje významnou část bývalého výrobního areálu ZVU v Hradci Králové v městské části Kukleny. Umístění areálu je výhodné jak z hlediska dopravy železniční (blízkost hlavního nádraží ČD), tak z hlediska dopravy automobilové (blízkost hlavních silničních tahů).

Nemovité vlastnictví společnosti sestává ze staveb výrobních a skladovacích objektů, administrativního objektu, objektu určeného pro výuku, vedlejších obslužných budov (garáže, sociální a technické přístavky) a stavby vlečky umožňující železniční dopravu uvnitř areálu. Provozuschopnost vlečky pro potřeby uživatelů staveb je zajištěna smluvní spoluprací s provozovatelem dopravcem ČD Cargo a.s.

Společnost je též vlastníkem okolních pozemků venkovních skladovacích ploch včetně komunikací umožňující přístup k jednotlivým objektům pro pěší, osobní a nákladní automobilovou dopravu. Tento přístup je bez časového omezení. V pozici správce areálu společnost zajišťuje správu a údržbu účelových komunikací za účelem jejich provozuschopnosti během roku. Výše uvedené stavby a venkovní skladovací plochy jsou určeny pro užívání zájemcům formou jejich pronájmu. Dle původního charakteru činnosti jsou budovy pronajímány zejména pro účely realizace předmontážních a montážních prací, skladování materiálu, popř. administrativy.

Výrobní a skladovací haly jsou pro tyto účely vybaveny vraty odpovídajících rozměrů, mostovými jeřáby o nosnosti do 12 t a nezbytným sociálním zázemím.

V souvislosti s jejich pronájmem společnost poskytuje dodávky elektřinyzemního plynutechnických plynů (acetylén, kyslík, argon, svařovací směs Ar + CO2, dusík), vody, tepla pro vytápění (temperaci) a ohřev TUV.

Dále v areálu společnosti nabízíme doplňkové služby, např. zabezpečené internetové připojení se symetrickou rychlostí 8 Mb/s, telekomunikační služby, možnost EZS s napojením na PCO a využití kamerového systému.