Upravit stránku
Číslo (ZVU) 0001, Pasport pracoviště výpočetní technikyxlsx29.60 KB

Platnost od: 1998-06-05, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0002, Audit hardwarexls43.00 KB

Platnost od: 1998-06-05, Odpovědný útvar: OSS-IS

Číslo (ZVU) 0003, Audit softwarexls43.00 KB

Platnost od: 1998-06-05, Odpovědný útvar: OSS-IS

Číslo (ZVU) 0004, Sdělenídot38.00 KB

Nahrazuje (původní číslo): 99051,052, Platnost od: 1998-09-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0005, Informacedot38.50 KB

Nahrazuje (původní číslo): 99081, Platnost od: 1998-09-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0006, Zápis z jednánídot38.00 KB

Platnost od: 1998-09-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0007, Popis pracovní funkcedot38.50 KB

Nahrazuje (původní číslo): 99152, Platnost od: 1998-09-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0008, Pracovní smlouvatxt16.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21002, Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0009, Dohoda o změně pracovní smlouvytxt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21004, Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0010, Dohoda o provedení práce txt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 35009, Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0011, Dohoda o získání nebo zvýšení kvalifikacetxt16.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21033, Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0012, Mzdové ujednání Dtxt16.00 B

Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0013, Mzdové ujednání Ttxt19.00 B

Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0014, Mzdové ujednání Vtxt16.00 B

Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0015, Zaměstnanecké poučení a závazektxt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21026, Platnost od: 1998-09-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0017, Dohoda o rozvázání pracovního poměru (bez odstupného) txt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21041, Platnost od: 1998-09-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0018, Dohoda o rozvázání pracovního poměru (s odstupným)txt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21013, Platnost od: 1998-09-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0019, Rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost dot58.00 KB

Platnost od: 1998-09-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0022, Výstupní lístek zaměstnancetxt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21007, Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0024, Identifikační list nebezpečného odpadu dot43.00 KB

Platnost od: 1998-09-01, Odpovědný útvar: ERG

Číslo (ZVU) 0025, Návrh změn HS, NSdot40.50 KB

Platnost od: 1998-09-25, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0026, Vyúčtování soukromých telefonních hovorů dot31.00 KB

Nahrazuje (původní číslo): 99163/94, Platnost od: 2003-05-30, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0027, Poukázka k výplatětxt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 33004, Platnost od: 1998-01-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0028, Ukončení podpůrčí dobytxt19.00 B

Platnost od: 1998-01-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0029, Dohoda o pracovní činnosti txt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21005, Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0030, Objednávka služeb telex, telefax, telegram dot31.50 KB

Platnost od: 2003,05-30, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0031, Potvrzení o zaměstnánítxt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21008, Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0032, Hodnocení absolvovaného semináře (kurzu, školení) dot39.00 KB

Platnost od: 1999-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0033, Návrh na přijetí, přeřazení, platové zařazení txt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 62015, 18/94, Platnost od: 1998-01-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0034, Prohlášení zaměstnance txt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21027/95, Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0035, Prezenční listina dot39.00 KB

Platnost od: 1998-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0036, Protokol o odstranění závad xls20.50 KB

Platnost od: 2010-01-01, Odpovědný útvar: SM

Číslo (ZVU) 0037, Externí firemní dopis (bez značky) dot54.00 KB

Nahrazuje (původní číslo): 99060, 61/95, Platnost od: 1998-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0038, Protokol o revizích a kontrolách el. spotřebiče pdf79.41 KB

Platnost od: 2010-01-01, Odpovědný útvar: SM

Číslo (ZVU) 0039, Dohoda o hmotné odpovědnostitxt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 99077/97, Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0040, Vyúčtování zahraniční pracovní cestyxls38.50 KB

Platnost od: 2012-02-15, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0041, Posudek o zdravotním stavu zaměstnancetxt19.00 B

Nahrazuje (původní číslo): 21010/95, Platnost od: 1999-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0042, Faxová zprávadot39.00 KB

Nahrazuje (původní číslo): 99153/95, Platnost od: 1999-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0043, Fax transmissiondot38.50 KB

Nahrazuje (původní číslo): 99153/95, Platnost od: 1999-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0044, Fax – Nachrichtdot38.50 KB

Nahrazuje (původní číslo): 99153/95, Platnost od: 1999-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0045, Seznam archiváliídot40.50 KB

Nahrazuje (původní číslo): 83017/95, Platnost od: 1999-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0046, Předávací protokol ''A'' dot17.00 KB

Nahrazuje (původní číslo): 83016/95, Platnost od: 1999-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0047, Předávací protokol ''S''dot43.00 KB

Nahrazuje (původní číslo): 83015/95, Platnost od: 1999-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0048, Potvrzení pro účely daně z příjmu txt16.00 B

Platnost od: 1999-01-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0049, Přidělení IVOdot31.50 KB

Platnost od: 2001-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0050txt19.00 B

Platnost od: 0000-00-00

Číslo (ZVU) 0051, Rozdělení objemu IVO dot66.00 KB

Platnost od: 2001-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0052txt19.00 B

Platnost od: 0000-00-00

Číslo (ZVU) 0053, Přidělení cílových odměndot29.00 KB

Platnost od: 2001-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0054, Přidělení mimořádných odměndot16.00 KB

Platnost od: 2001-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0055, Prémiový řád (vyhodnocení)dot40.00 KB

Platnost od: 2001-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0056, Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmůtxt19.00 B

Platnost od: 2000-06-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0057, Dotazníkdot63.00 KB

Nahrazuje (původní číslo): 21011/95, Platnost od: 1999-08-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0058, Návrh na finanční odměnu při pracovním a životním jubileudot39.50 KB

Nahrazuje (původní číslo): 99135/96, Platnost od: 1999-10-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0059, Oznámení škodní události (k pojištění odpovědnosti za škody)dot40.00 KB

Platnost od: 2008-09-25, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0060, Dodatek k pracovní smlouvě txt19.00 B

Platnost od: 1999-11-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0061, Potvrzení o převzetí svěřených předmětůdot45.50 KB

Platnost od: 2011-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0062, Souhlas zaměstnance ke zpracování osobních údajů txt19.00 B

Platnost od: 2011-01-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0063, Dohoda o převedení na jinou prácitxt19.00 B

Platnost od: 2003-09-01, Odpovědný útvar: OSS, Sestava IS: Target

Číslo (ZVU) 0064, Příkaz / hlášenka k přesčasové prácidot43.00 KB

Platnost od: 0000-00-00, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0065, Hlášení nepřítomnostidot39.50 KB

Platnost od: 0000-00-00, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0066, Vyúčtování zálohypdf13.75 KB

Nahrazuje (původní číslo): 99049/95, Platnost od: 0000-00-00, Odpovědný útvar: EO

Číslo (ZVU) 0067, Cestovní příkazxlt57.00 KB

Platnost od: 2008-05-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0068, Návrh na pracovní cestu do zahraničí dot42.50 KB

Platnost od: 2008-05-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0069, Prohlášení (k inventuře) dot44.00 KB

Platnost od: 2008-12-04, Odpovědný útvar: EO

Číslo (ZVU) 0070, Inventarizační zápisdot53.50 KB

Platnost od: 2008-12-04, Odpovědný útvar: EO

Číslo (ZVU) 0071, Oznámení o provedení kontroly dot44.00 KB

Platnost od: 2009-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0072, Záznam o kontrole dodržování režimu DPNZdot46.00 KB

Platnost od: 2009-01-01, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0073, Objednávka (jednopoložková)dot91.00 KB

Platnost od: 2009-01-01, Odpovědný útvar: OSS-IS

Číslo (ZVU) 0074, Objednávka (vícepoložková)dot132.00 KB

Platnost od: 2009-01-01, Odpovědný útvar: OSS-IS

Číslo (ZVU) 0075, Návrh pořízení dlouhodobého majetkudot21.50 KB

Platnost od: 2008-11-12, Odpovědný útvar: SM

Číslo (ZVU) 0076, Protokol o uvedení dlouhodobého majetku do provozu (užívání)dot21.50 KB

Platnost od: 2008-11-12, Odpovědný útvar: SM

Číslo (ZVU) 0078, Hlášení neupotřebitelného (přebytečného) DDHM a DDNM dot20.50 KB

Platnost od: 2008-11-12, Odpovědný útvar: SM

Číslo (ZVU) 0079, Zápis o vyřazení DMpdf10.50 KB

Platnost od: 2008-11-12, Odpovědný útvar: SM, Target: Helios Orange

Číslo (ZVU) 0080, Převodka DM v používánídot107.50 KB

Platnost od: 2008-11-12, Odpovědný útvar: SM

Číslo (ZVU) 0081, Žádost o nájemdot33.00 KB

Platnost od: 2008-11-12, Odpovědný útvar: SM

Číslo (ZVU) 0082, Pověření ke kontrole doc36.00 KB

Platnost od: 2012-02-15, Odpovědný útvar: OSS

Číslo (ZVU) 0083, Osnova kontrolní zprávydoc36.00 KB

Platnost od: 2012-02-15, Odpovědný útvar: OSS

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti